// where you get everything Filipino

MAY GALAK

MAY GALAK, MAY TUWA

MAY SAYA SA PILING NG DIYOS

SAPAGKAT HIRAP NG PUSO

AY NAGLALAHO

MAY AWIT MAY SAYAW

MAY PAPURI PARA SA DIYOS

NA HANDOG NG PUSONG

PINAGPALA NIYANG LUBOS

KORO:

HANDOG NIYA AY KAPAYAPAAN

HANDOG NIYA AY KAGALAKAN HANDOG NIYA AY KALAKASAN

SA BAWAT PUSONG NAGMAMAHAL

KAYA ANG AWIT NG PAPURI AWIT NG PASASALAMAT

AT ANG AWIT NG PAGSAMBA

AY PARA LANG SA KANYA

print

Comments

Share this with others