// where you get everything Filipino

Hindi Kita Malilimutan

Hindi kita malilimutan

Hindi kita pababayaan

Nakaukit magpakailanman

Sa 'king palad ang 'yong pangalan

Malilimutan ba ng ina

Ang anak na galing sa kanya

Sanggol sa kanyang sinapupunan

Paano niyang matatalikdan

Ngunit kahit na malimutan

Ng ina ang anak niyang tangan

Chorus:

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Malilimutan ba ng ina

Ang anak na galing sa kanya

Sanggol sa kanyang sinapupunan

Paano niyang matatalikdan

Ngunit kahit na malimutan

Ng ina ang anak niyang tangan

Chorus:

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di...

Kailanma'y di...

Pababayaan

print

Comments

Share this with others