// where you get everything Filipino

Hesus

Kung nag-iisa at nalulumbay

Dahil sa hirap mong tinataglay

Kung kailangan mo nang karamay

Tumawag ka at Siya'y naghihintay

Koro:

Siya ang iyong kailangan

Sandigan, kaibigan mo

Siya noon, bukas, ngayon

Sa dalangin mo'y tugon

Siya ay si Hesus sa habang panahon

Kung ang buhay mo ay walang sigla

Laging takot at laging alala

Tanging kay Hesus makaaasa

Kaligtasan lubos na ligaya

(balik sa koro 1 tapos bridge tapos koro 2)

Bridge:

Kaya't ang lagi mong pakatatandaan

Siya lang ang may pag-ibig na tunay

Pag-ibig na tunay

Koro 2:

Siya ang dapat tanggapin

At kilanlin Sa buhay mo

Siya ang araw mong lagi

Ang karamay kung sawi

Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus

Siya ay si Hesus sa bawat sandali

print

Comments

Share this with others