// where you get everything Filipino

DI KA NAGKULANG

IKAW LANG ANG PAG-ASA KO

TANGING IKAW ANG BUHAY KO, HESUS

KAHIT MAY SULIRANIN MAN

PALAGI KONG AAWITAN

IKAW LAMANG

KORO:

KAHIT KAILAN DI KA NAGKULANG

BIYAYA MO SA AKI'Y LAGING LAAN

PAG-IBIG MO SA AKI'Y WALANG HANGGAN

INIBIG MO AKO NOON PA MAN

KAYA'T IKA'Y SASAMBAHIN

PALIGID MAN AY MAGDILIM HESUS

KAHIT AKO'Y NANGANGAMBA BASTA'T

IKAW AY KASAMA

PANATAG NA

print

Comments

Share this with others