// where you get everything Filipino

Diyos ng Salinlahi

Aming Diyos kay buti Mo

Mula pa noon hanggang ngayon

At sa habang panahon

Sa bawat salinlahi

Katapatan Mo ay naroon

Aming Diyos wala na ngang

Ibang Panginoon

(2x)

Koro:

Ang pag-ibig mo ay tunay

At walang kapantay

Kapangyarihan Mo'y walang katulad

Pupurihin ka ng lahat

Ng may buhay

print

Comments

Share this with others