// where you get everything Filipino

Babad

Kay sarap-sarap pa rin sa Iyo O Panginoon

Ang mga pagpapala Mo ay lubos-lubos

Minsan ang aming kaaway

Pilit na tinatangay ang damdamin

At sa aming pagpupuri

Ako'y lubos nang tagumpay

Koro:

Ang kailangan lang ay

Babad sa presensya Mo

Babad sa Iyong salita

Tulad ng isang usa

Na laging uhaw sa Iyo

print

Comments

Share this with others