// where you get everything Filipino

Awit ng Alay

Panginoon O aking Diyos

Tanggapin ang alay ko

Awit nang papuri't pasasalamat sa Iyo

Dakilang pagmamahal sa Iyo lamang nadama

Buhay ko'y binigyan mo

Nang kakaibang saya

print

Comments

Share this with others