// where you get everything Filipino

TAPAT KAILAN PA MAN

SA PANGINOONG HESUS, AKO NAGTITIWALA

SA BIYAYA NIYA'T HABAG BUHAY KO AY MAY KALINGA

SA PAGSUBOK AT LUMBAY NARO'N S'YA'T DUMARAMAY

ANG PANGINOO'Y TAPAT KAILAN PA MAN

KORO:

BIYAYA NIYA'T HABAG SA BUHAY KO'Y SAPAT

DI MAN KARAPATDAPAT AKO AY ILIGTAS

PANGAKO NIYA'Y DI NAG-IIBA DI TULAD NG IBA

ANG PANGINOO'Y TAPAT KAILAN PA MAN

KUNG IKA'Y NANLALAMIG, WALA KANG MALAPITAN

PARA BANG ANG DAIGDIG SA IYO'Y NAKAPASAN

ALALAHANIN MO SANA, MINAMAHAL KA NIYA

ANG PANGINOO'Y TAPAT KAILAN PA MAN

print

Comments

Share this with others