// where you get everything Filipino

Ikaw ang Tunay na Diyos

Pupurihin ka O Diyos

Ang aming alay ay pagsamba

Kaluwalhatian buong karangalan

Kapangyarihan Mo'y walang katulad

(2x)

Koro:

Ikaw ang tunay na Diyos

Ika'y walang katulad

Ika'y nag-iisa

Ikaw lamang wala nang iba

Sa'yo ang aming awit

Dinggin ang aming tinig

Isisigaw sa buong mundo

Kadakilaan mo

print

Comments

Share this with others