// where you get everything Filipino

Ang Pambansang Awit ng Pilipinas

(Philippine National Anthem)

Bayang magiliw

Perlas ng Silanganan

Alab ng puso

Sa dibdib mo'y buhay

Lupang hinirang

Duyan ka ng magiting

Sa manlulupig

Di ka pasisiil

Sa dagat at bundok

Sa simoy at sa langit mong bughaw;

May dilag ang tula

At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y

Tagumpay na nagniningning,

Ang bituin at araw niya

Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,

Buhay at langit sa piling mo;

Aming ligaya na pag may mang-aapi

Ang mamatay ng dahil sa iyo.

print

Comments

Share this with others