// where you get everything Filipino

Bayan Ko (My Country)

Ang bayan kong Pilipinas

Lupain ng ginto't bulaklak

Pag-ibig ang sa kanyang palad

Nag-alay ng ganda't dilag

At sa kanyang yumi at ganda

Dayuhan ay nahalina

Bayan ko, binihag ka

Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad

Kulungin mo at umiiyak

Bayan pa kayang sakdal dilag

Ang di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya

Pugad ng luha ko't dalita

Aking adhika

Makita kang sakdal laya

print

Comments

Share this with others