// where you get everything Filipino

TORPE

Artist: Hungry Young Poets

'Wag na lang kaya

Hari ng Katorpehan

'Wag, 'wag na lang kaya

Di ka ba nasasawa sa liwanag ng buwan

Namamatay na ang mga rosas sa tabi

Di ka pa rin bumibili

Nauubos na ang oras sa kahihintay

Pero ni sulat, ni tawag, wala

Ba't mo pa kailangan ng tulay

Kahit ulap nagsasabi tayo'y bagay

Ba't mo pa kailangang magtanong

kung alam mo na, alam mo na

Namamatay na ang mga rosas sa tabi

Di ka pa rin bumibili

Nauubos na ang oras sa kahihintay

Pero ni sulat, ni tawag wala

Namamatay na ang mga rosas sa tabi

Di ka pa rin bumibili

Nauubos na ang oras sa kahihintay

Walang sulat ni tawag--

Bilisan mo na ngayon kasi tumatakbo ang tren

Bilisan mo na ngayon iiwanan ka -- iiwanan

Ayoko ng torpe (8x)

Pero gusto kita

print

Comments

Share this with others