// where you get everything Filipino

Kanlungan - Buklod

Pana-panahon ang pagkakataon

Maibabalik ba ang kahapon

Natatandaan mo pa ba,

Nang tayong dalwa'y ang unang nagkita

Panahon ng kamusmusan

Sa piling ng mga bulaklak at halaman

Doon tayong nagsimulang

Mangarap at tumula

Natatandaan mo pa ba,

Inukit kong puso sa punong mangga

At ang inalay kong gumamela

Magkahawak-kamay sa dalampasigan

Malayang tulad ng mga ibon

Ang gunita ng ating kahapon

Ang mga puno't halaman

Ay kabiyak ng ating gunita

Sa paglipas ng panahon

Bakit kailangan ding lumisan

Pana-panahon ang pagkakataon

Maibabalik ba ang kahapon

Ngayon ikaw ay nagbalik

At tulad ko rin ang iyong pananabik

Makita ang dating kanlungan

Tahanan ng ating tula at pangarap

Ngayon ay naglaho na

Saan hahanapin pa

Lumilipas ang panahon

Kabiyak ng ating gunita

Ang mga puno't halaman

Bakit kailangan lumisan

Pana-panahon ang pagkakataon

Maibabalik ba ang kahapon

Lumilipas ang panahon

Kabiyak ng ating gunita

Ang mga puno't halaman

Bakit kailangan lumisan

Pana-panahon ang pagkakataon

Maibabalik ba ang kahapon

print

Comments

Share this with others