// where you get everything Filipino

Ikaw

Ikaw ang bigay ng Maykapal

Tugon sa aking dasal

Upang sa lahat ng panahon

Bawat pagkakataon

Ang ibigin ko'y ikaw

Ikaw ang tanglaw sa 'king mundo

Kabiyak nitong puso ko

Wala ni kahati mang saglit

Na sa iyo'y may papalit

Ngayo't kailanma'y ikaw

Ang lahat ng aking galaw

Ang sanhi ay ikaw

Kung may bukas mang tinatanaw

Dahil may isang ikaw

Kulang ang magpakailan man

Upang bawat sandali ay...

Upang muli't muli ay...

Ang mahalin ay ikaw

print

Comments

Share this with others