Share this with others

Post FREE Ads at our sister website PinoyList.net

Latest Updates

SUMIGAW SA GALAK


SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG
PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG
PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

KORO:
WAGAS NA PAPURI SA KANYA'Y IBIGAY
AWITAN SIYA
PURIHIN SIYA
LUWALHATIIN SIYA

print